ટાવર ડ્રાય મોર્ટાર ઉત્પાદન લાઇન

 • ટાવર પ્રકાર ડ્રાય મોર્ટાર ઉત્પાદન લાઇન

  ટાવર પ્રકાર ડ્રાય મોર્ટાર ઉત્પાદન લાઇન

  ક્ષમતા:10-15TPH;15-20TPH;20-30TPH;30-40TPH;50-60TPH

  લક્ષણો અને ફાયદા:

  1. ઓછી ઉર્જા વપરાશ અને ઉચ્ચ ઉત્પાદન કાર્યક્ષમતા.
  2. કાચા માલનો ઓછો કચરો, ધૂળનું પ્રદૂષણ નહીં અને નિષ્ફળતાનો દર ઓછો.
  3. અને કાચા માલના સિલોસની રચનાને કારણે, ઉત્પાદન રેખા ફ્લેટ ઉત્પાદન રેખાના 1/3 વિસ્તાર પર કબજો કરે છે.