સુપર ફાઇન પાવડર ગ્રાઇન્ડીંગ મિલ

 • CRM શ્રેણી અલ્ટ્રાફાઇન ગ્રાઇન્ડીંગ મિલ

  CRM શ્રેણી અલ્ટ્રાફાઇન ગ્રાઇન્ડીંગ મિલ

  અરજી:કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ ક્રશિંગ પ્રોસેસિંગ, જિપ્સમ પાવડર પ્રોસેસિંગ, પાવર પ્લાન્ટ ડિસલ્ફ્યુરાઇઝેશન, નોન-મેટાલિક ઓર પલ્વરાઇઝિંગ, કોલ પાવડર તૈયારી, વગેરે.

  સામગ્રી:લાઈમસ્ટોન, કેલ્સાઈટ, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ, બેરાઈટ, ટેલ્ક, જીપ્સમ, ડાયબેઝ, ક્વાર્ટઝાઈટ, બેન્ટોનાઈટ વગેરે.

  • ક્ષમતા: 0.4-10t/h
  • તૈયાર ઉત્પાદનની સુંદરતા: 150-3000 મેશ (100-5μm)